TUYỂN DỤNG

Nhân viên kinh doanh và phát triển thị trường

- Vị trí: Nhân viên kinh doanh và phát triển thị trường - Số lượng cần tuyển: 10 người - Thời gian: từ 15-15/07/2012

Nhân viên marketing

- Vị trí: Nhân viên marketing - Số lượng cần tuyển: 15 - Thời gian: từ 15-15/07/2012

Kế Toán Tổng Hợp

- Vị trí: Kế Toán Tổng Hợp - Số lượng cần tuyển: 2 - Thời gian: từ 30/6 - 30/7/2013